ROCZNIKI 2001&2002 2003&2004 2005&2006 2007&2008 2009&2010 2013&2014 2011&2012
2015 2016
GŁOS ZNAD PREGOŁY Śp. Kazimierz Bolesław Ławrynowicz, 1941-2002, Założyciel i Redaktor Głosu, Profesor Państwowego Uniwersytetu w Kaliningradzie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Datki na leczenie Aleksandry Aleksandrowny Ławrynowicz
Пожертвования на лечение Александры Александровны Лавринович
Spenden für die Behandlung von Alexandra Lavrinovich

PL
Z terytorium Polski prosimy wpłacać:
87 1140 2004 0000 3602 3640 2344
mBank - Maria Ławrynowicz-Szczepaniak, cel: ALEKSANDRA

lub przez system płatności on-line DOTPAY (trzeba kliknąć na poniższy link:
https://ssl.dotpay.pl/t2/…
(Dotpay jest wygodny, ale pobiera od nas opłatę 3,9% od kwoty wpłaty).

RU
С территории России средства можно переводить на счёт:
423 07 810 2 20010827978
Сбербанк - Мария Казимировна Лавринович
Номер телефона для переводов в России +7 900 567 80 20 привязан к счёту Сбербанка
Заинтересованным лицам Редакция предоставит номер карты Сбербанка)
Внимание! Dotpay не обслуживайет непольские банки!

EU
С территории других строн Евросоюза (например Германии) средства в EURO можно переводить на счёт:
Z terytorium innych krajów Unii Europejskiej (np. Niemiec) środki pieniężne można przekazywać na konto:
Aus dem Gebiet anderer Länder der Europäischen Union (z. B. Deutschland) kann Bargeld in Euro überwiesen werden an:

PL30109027180000000115188042
(Bank BZWBK, Marek Szczepaniak)
Kod SWIFT Banka: WBKPPLPP
Kod BIC Banka: WBKPPLPP
For Alexandra Lavrinovich

 
Listopadowy numer "Głosu znad Pregoły"  Grudniowy numer "Głosu znad Pregoły"
11-2017 12-2017
 cały numer:  11-2017  cały numer:  12-2017
Wrześniowy numer "Głosu znad Pregoły"  Październikowy numer "Głosu znad Pregoły"
09-2017 10-2017
 cały numer:  09-2017  cały numer:  10-2017
Lipcowy numer "Głosu znad Pregoły"  Sierpniowy numer "Głosu znad Pregoły"
07-2017 08-2017
 cały numer:  07-2017  cały numer:  08-2017
Majowy numer "Głosu znad Pregoły"  Czerwcowy numer "Głosu znad Pregoły"
05-2017 06-2017
 cały numer:  05-2017  cały numer:  06-2017
 
Kwietniowy numer "Głosu znad Pregoły"  Marcowy numer "Głosu znad Pregoły"
04-2017 03-2017
 cały numer:  04-2017  cały numer:  03-2017
Lutowy numer "Głosu znad Pregoły"  Styczniowy numer "Głosu znad Pregoły"
02-2017 01-2017
 cały numer:  02-2017  cały numer:  01-2017
Listopadowy numer "Głosu znad Pregoły"  Grudniowy numer "Głosu znad Pregoły"
11-2016 12-2016
 cały numer:  11-2016  cały numer:  12-2016


   Według danych Kaliningradzkiego Obwodowego Urzędu Statystycznego na terenie Obwodu Kaliningradzkiego zamieszkuje ok. 5 tys. osób narodowości polskiej. Nieoficjalne dane pochodzące z parafii katolickich w całym Obwodzie podają liczbę 10 tys. osób przyznających się do polskich korzeni. Polska społeczność w Obwodzie Kaliningradzkim jest zróżnicowana pod względem pochodzenia, poczucia przynależności narodowej, a zwłaszcza znajomości języka. Część tej grupy stanowią potomkowie dawnych dziewiętnastowiecznych polskich zesłańców, rodzin mieszanych. Trzon polskiej społeczności to głównie osoby przesiedlone z dawnych Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, ich rodziny i potomkowie. Grupa ta zachowała w dużej mierze znajomość języka polskiego, polskie tradycje i katolicką świadomość religijną.

Maria Ławrynowicz

Napisz list do redaktora naczelnego:
Marii Ławrynowicz

Redakcja Głosu 21 września 2003 r. - Kaliningrad

  21 września 2003 r. w Kaliningradzie przed parafią św. Wojciecha-Adalberta, Od lewej stoją: Aleksandra Ławrynowicz, Wasilij Wasiliew, Kleofas Ławrynowicz,  Marek Szczepaniak, Maria Ławrynowicz


Skład Zespołu Redakcyjnego

 

2 maja 2007 r. 

 

Redakcja Głosu 05 kwietnia 2010 r. - Kaliningrad

Zespół redakcyjny «Głosu» na posiedzeniu wielkanocnym 2010 r.. Od lewej: Marek Szczepaniak, Wasilij Wasiliew, Dmitrij Osipow, Aleksandra Ławrynowicz, Maria Ławrynowicz

 

Prosimy o nadsyłanie materiałów do publikacji w naszym piśmie. Redakcja zastrzega sobie prawo ich skracania.

Przydatne linki:

Parafia Rzymskokatolicka
św. Wojciecha - Adalberta w Kaliningradzie (Królewcu)

Parafia Rzymskokatolicka św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu w Czerniachowsku (Wystruci)


Mapa Kaliningradu


Firmy w Kaliningradzie
 i Obwodzie

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania
opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

A d r e s  r e d a k c j i:
236039 Kaliningrad/Rosyjska Federacja, ul. B. Chmielnickiego 46 m. 8
Tel.  redaktora w Rosji:   (+ 7 4012) 64 37 87, tel. redaktora w Polsce: (+ 48)  601 057 820
        e-mail: glos.znad.pregoly@gmail.com
Licznik odwiedzin:  Licznik odwiedzin